Kryogenrengöring

Krygenrengöring: rengöring utan kemikalier

Kolsyreisblästring (så kallad krygenrengöring) kan jämföras med sandblästring, högtryckstvätt, eller ångtvätt, men ger bättre resultat då det ej lämnar efter sig några restprodukter. Kolsyreis är gjord av små koldioxid (CO2) pellets. Kolsyreisblästring använder en process som kallas sublimering för att göra rengöra ytor. Små kolsyreis pellets accelereras tillsammans med komprimerad luft och sprutas direkt på ytan som skall rengöras. Funktionen är så att kolsyreisen penetrerar föroreningarna, kyler ned dessa och avlägsnar dem utan att förstöra den underliggande ytan.

Kolsyreisblästrings fördelar är flera såsom:
- Repar ej ytan som rengörs
- Den är giftfri och därmed kan användas inom livsmedelsindustrin
- Leder ej ström och är torr och kan med fördel användas på elektriska motorer
- Snabb och noggrann och rengör små utrymmen
- Är miljövänlig då inga kemikalier är nödvändiga
- Då metoden är snabb blir eventuella driftstopp korta

En annan fördel med kolsyreisblästring är att ytorna som har blivit rengjorda ej kräver någon efterbehandling och kan användas omgående efter rengöring och därmed spar tid och reducerar kostnader.

Kolsyreisblästrings kan användas för rengöring av:
- Målafärg
- Olja och fetter
- Klistermärken och besvärliga lim rester
- Sot och rökskador
- Bläck
- Kåda
- Tjära
- Mögel
- Svetsstänk

Används med fördel i många industrier såsom gruvsektorn, bilindustrin till läkemedelsindustrin.

Kolsyreisblästring alstrar ett högt ljud och koldioxiden som släpps ut under blästringen kan vara direkt farlig om inte utrymmet är ordentligt ventilerad. Därför bör en professionellt företag som Polmax anlitas för att hjälpa dig.

Tips: Kolsyreisblästring kan användas för avlägsnande av graffiti.Kontakta oss för en offert
Engineers_Clean_JWST_Secondary_Reflector_with_Carbon_Dioxide_Snow.jpg