Rengöring av ventilationskanaler

Inomhus klimaten samt luftkvaliteten är idag prioriterade område på många kontor, köpcentrum, hus och lägenhet. Ventilationskanaler levererar till- och frånluft för att erhålla uppvärmning, kyla och ventilera byggnader och lokaler. Rengöring av dessa kanaler kan vara nödvändigt om det finns tecken på:

- Mögelsporer i inomhusluften
- Tecken på insekter eller möss
- Tecken på damm, pollen eller andra föroreningar

Om det visar sig att det finns problem med allergier, astma, irriterade ögon mm i ett hushåll, kontor eller annan arbetsplats, kan det vara ett tecken på att ventilationssystemet kan behöva rengöras. Om systemet inte har blivit ordentligt skött gällande underhåll såsom regelbundna filterbyten och andra underhållsåtgärder, kan det ha samlats damm, pollen eller andra föroreningar i ventilationskanalerna. Om det sedan kommer in fuktig luft så är det stor risk för mikrobiologisk tillväxt inne i kanalerna (t ex mögel) och sporer från detta kan då blandas in i inomhusluften. Detta kan då orsaka allergiska besvär såsom andningsbesvär, irriterade ögon, trötthet mm.

Rengöring av ventilationssystemet kan ha följande fördelar:

- Bättre och ett mer driftsäker ventilationssystem
- Ett mer energieffektiv ventilationssystem
- Lägre risk för problem som andningssvårigheter eller liknande allergiska problem
- Mindre damm som gör det enklare att hålla rent i lokalerna
- Motverkar bakteriespridning, mögel, dålig lukt mm

En professionellt städföretag som Polmax använder speciellt anpassad teknik och produkter för att lösa upp smuts och andra föroreningar och sedan dammsuger ur detta med en högeffektiv dammsugare.

Tips: Det är viktigt att säkerställa att serviceföretaget rengör alla komponenter i ventilationssystemet och är kvalificerade att utföra detta arbete. Om inte hela systemet är rengjort kan detta medföra att hela systemet blir “smittat” med nya föroreningar när systemet startas upp igen, och medför att problemet med dålig inomhusluft kvarstår.Kontakta oss för en offert
Side view of the huge gray industrial air handling unit in the ventilation plant room