Om oss


Alla medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet. Varje anställd skall erhålla sådan information och kunskap att skaderiskerna i arbetet minimeras


Polmax har certifikat enligt ISO 900 och ISO 14001

Polmax Resources AB ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi kan konstatera att vi är gott rustade för framtiden, samtidigt som vi på detta sätt kan vidimera vårt koncept.

Mer än 10 års
erfarenhetKvalitetsutveckling

Polmax Resources AB har i sin verksamhet lagt vikt vid kompetensutveckling och utbildad personal, samt kvalitetsutveckling. Vi vill vara nära våra kunder där vi kan bistå med helhetslösningar, såväl som enstaka, mindre uppdrag, inom allt från fastighetsförvaltning, renrumsstädning, datahallstädning, till mindre entreprenad & städjobb.


Nöjda kunder

Kritiska framgångsfaktorer för att erhålla våra kunder nöjda är kvalitet, god support, Närhet,, Miljö, Service samt ökad och fortsatt utbildning för att alltid hålla personalen uppdaterade för eventuella nyheter och ändringar inom branschen.Vår personal är serviceinriktad och lyhörd för kundens synpunkter. De står också för ett positivt och professionellt bemötande. Vi upprätthåller en kontinuerlig kontakt med våra kunder, för att alltid uppfylla dem önskemål & krav som ställs.